22.05.2021 – online

Kochani,

z przyjemnością przekazuję Wam informację o zbliżającej się konferencji:

Ojciec Serafin zaprasza na spotkanie online.

Tytuł konferencji: Odnowienie/odświeżenie Łaski Bierzmowania – sakramentu Pięćdziesiątnicy Ducha Parakleta.

Sobota 22.05.2021 godz. 15:30 – konferencja + 20 minutowa modlitwa w ciszy.

Fragment do rozważań : Dzieje Apostolskie 1,4-14 :
„Zmartwych wstały Jezus polecił apostołom i uczniom nie oddalać się od Jerozolimy, ale oczekiwać Obietnicy Ojca, o której słyszeli od Niego. „Jan zanurzał-chrzcił wodą, wy zaś zostaniecie ochrzczeni-zanurzeni w Duchu Świętym…Otrzymacie wówczas moc-dynamizm tegoż zstepującego na was Ducha i staniecie się moimi świadkami w Jerozolimie… i aż po krańce ziemi. (Po Wniebowstąpieniu) apostołowie i uczniowie wrócili z Góry Oliwnej do Jerozolimy, weszli do górnej izby i tam przebywali. Wszyscy oni jednomyślnie oddawali się usilnej modlitwie razem z niewiastami i Mariam Matką Jezusa i Jego braćmi”.

Transmisja odbędzie się na Youtube pod adresem:
https://youtu.be/A4U8bVnct1Y

Gdyby nie poszło dokładnie pod ww. adresem, to należy poszukać kanału Grupa Kontemplacyjna Poznań :
https://www.youtube.com/channel/UC5BY21rXAR0BRMJP7miDfcw
i tam powinno być nadawane.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zostańcie z Panem Bogiem.

You must be logged in to post comments
Register

Copyright © 2019